Преподаватели и докторанти от Русенския университет организират работилница по приложна електроника за ученици

На 1 ноември ще се проведат математическите състезания „Паисий Хилендарски“ и „Черноризец Храбър“

На 1 ноември ще се проведе традиционното математическо състезание „Паисий Хилендарски“„ посветено на Деня на народните будители за ученици от I – ви до VII – ми клас.

Регламент:

Времето за решение на темите със задачи за ученици от 1. – 2. клас е 60 минути, а за всички по-горни класове – 120 минути. Темите са съставени от 10 тестови задачи с избираем отговор и две задачи,чиито решение трябва да се опише подробно.

Всяка задача има само един правилен отговор от пет възможни.

Място на провеждане: ПМГ „Баба Тонка”

Начало на работа по темите: 10:00 часа

На същата дата ще се проведе традиционния математически турнир „Черноризец Храбър“ за ученици от 8-ми до 12-ти клас.

Регламент:

Времето за решение на темите със задачи за учениците е 90 минути. Състезателните теми са за групи 8. клас, 9.-10. клас, 11.-12. клас. Участниците в една възрастова група работят по еднакви задачи, но класирането за всеки клас е отделно. За 8. клас задачите са 25, а за 9.-12. клас са 30.

Всяка задача има само един правилен отговор от пет възможни .

Място на провеждане: ПМГ „Баба Тонка”

Начало на работа по темите: 11:00 часа

Такса за участие на един ученик: 10.00 лева;

Такса за членове на СМБ – Русе: 5.00 лева

Обявяване на списъка на участниците с разпределението им по сгради и стаи: на 31.10.2017 г. на интернет страницата на СМБ – секция Русе: http://smb-ruse.com;
Срокът за внасяне на таксите за правоучастие е от 23.10.2017 г. до 27.10.2017 г. в офиса на Дома на математика на ул. ”Плиска” №4, бл. „Преслав”, вх. Е, партер.
Приемно време: понеделник, вторник и четвъртък от 13:00 до 18:00 часа; сряда и петък от 9:00 до 14:00 часа
За допълнителна информация 0877 44 38 67 (в приемното време на офиса) – г-жа Петрова

Сподели: