Народният представител Иван Белчев за инсинератора в Гюргево: Моето лично становище е отрицателно

На 1 септември предстои протест против изграждането на инсинератор в Русе и Гюргево

Елате в петък, 1 септември, от 17 ч. пред Паметника на свободата в Русе! Преди това от 14 часа ще се сътои протест в Гюргево пред префектура Гюргево.

В тези дни на местоположението на бившия Verachim химически комбинат се съобщава за изгаряне на биологични отпадъци (трупове на животни, растителни отпадъци) и медицински (всички отпадъци от болници и поликлиници).

Замърсяването, което уби нашите родители и баби и дядовци между 1976 и 1992 г., сега ще се върне по-силно.

Опасността, породена от изгарянето на отпадъци, е призната от експертите в тази област, така че токсикологът д-р Пол Конет, професор в университета Сейнт Лорънс и изпълнителен директор на Американския проект за изследвания на околната среда (AEHSP), насочи вниманието към опасността.

Инсинераторите произвеждат изключително токсични емисии, включително тежки метали, диоксини, техните производни като хлорирани и бромирани диоксини, фурани, полихлорирани бифенилови етери (PCB) и полибромирани, полихлорирани нафтален (PCN). Повечето от тези трайни и упорити токсини се излъчват под формата на наночастици. Диоксинът 2,3,7,8 TCDD е най-опасният токсин, генериран от хората.

Трябва да действаме прагматично и решително, не утре, не вдругиден, а сега. Само ние можем да защитим децата си!

Сподели: