На 1 юли в Русенската художествена галерия приключи първият етап от "Въведение в изящните изкуства- сертифициран курс за възрастни"

На 1 юли в Русенската художествена галерия приключи първият етап от „Въведение в изящните изкуства- сертифициран курс за възрастни“

На 1 юли в Русенската художествена галерия приключи първият етап от „Въведение в изящните изкуства- сертифициран курс за възрастни“.

Задачата бе творческа, участниците сами избираха предмети и ги поставяха в картинното пространство, създавайки натюрморт. Справиха се отлично и на практика показаха наученото за композиция, перспектива и обемно изграждане на форма.

Сподели: