На 10 юни пред Канев център бъде открито шесто международно иновативно младежко експо

На 10 юни пред Канев център бъде открито шесто международно иновативно младежко експо

На 10.06. (петък) от 10.30 ч. пред сградата на Канев център бъде открито шесто международно иновативно младежко експо като закриващо събитие на 24-тите Пролетни празници на науката в Русенския университет. Инициативата се провежда от Академичното ръководство и Студентския съвет на Русенския университет, под егидата на Министъра на образованието и науката и с участието на Националното представителство на студентските съвети в България.

На ЕКСПО’22 ще бъдат представени проектите на над 300 участници от средни училища в Русе и региона, университети от България и Европа и институти на БАН. Те ще бъдат разположени на 70 щанда в голямата зала на Канев център. Паралелно ще бъдат проведени още няколко важни събития за университета, а именно:

11:00 ч. – Паралелно събитие:  кръгла маса „ЗАЕДНО ЗА ЕДИН ПО-ДОБЪР СОЦИАЛНО-ЕКОЛОГИЧЕН СВЯТ БЕЗ ДИСКРИМИНАЦИЯ“, по случай 10-годишнината от създаването на професионално направление „Социални дейности“ –  зала №2, Канев център 

11:00 ч. – Паралелно събитие: Заключителна сесия на студентската научна конференция –  Best Paper’22 –  зала №1, Канев център

11:30 ч. – Откриване на зала „Education for Future”   и представяне на Докторантско училище на Русенския университет – зала №411.4, ет.3, Ректорат 

Очаквайте да видите 3D макети и 3D модели на множество различни обекти; прототипи автомобил с водород и на електромобил, прототипи на системи за измерване на параметри на околната среда и параметри на човешко тяло; демонстрации:  действия по опазване на обществения ред и провеждане на тактически действия; станция за измерване качеството на въздуха и още много други интересни и впечатляващи разработки на участниците в ЕКСПО’22.

На 10 юни пред Канев център бъде открито шесто международно иновативно младежко експо
Сподели: