На 104 жертви на насилие помогна кризисният център на Сдружение „Център Динамика”

На 104 жертви на насилие помогна кризисният център на Сдружение „Център Динамика”

На 104 жертви на насилие помогна кризисният център на Сдружение „Център Динамика”

В края на м. юли 2020 г. се проведе среща с представители на Зонта клуб – Русе, чийто председател Захаринка Габровcка представи мисията и дейностите на организацията на национално и регионално ниво. Една от насоките, в които са обединени усилията на членовете на Зонта клуб – Русе е подпомагане на жени и деца, жертви на домашно насилие. Обсъдени бяха механизми и добри практики, които биха спомогнали за подобряване благосъстоянието на пострадалите. Основната цел на подписаното споразумение е двете организации да си сътрудничат при провеждане на различни инициативи и кампании за превенция на насилието, защита на човешките права и постигане на равнопоставеност.

Събитието съвпада и с честването на шест години от стартирането като държавно делегирана дейност на социалната услуга Кризисен център за пострадали от домашно насилие и трафик на хора, управлявана от Сдружение „Център Динамика”. Услугата е с капацитет 8 места и от юли 2014 г. до този момент е оказана психосоциална подкрепа на 104 потребители, от които 36 жени и 68 деца, жертви на домашно насилие и трафик. Предоставени са юридически консултации и процесуално представителство при водене на дела по Закона за защита срещу домашното насилие.

Сподели:

Още новини от деня