На 13 май представители на база данни EBSCO ще запознаят академичната общност на Русенския университет с възможностите на електронната система

На 13 май представители на база данни EBSCO ще запознаят академичната общност на Русенския университет с възможностите на електронната система

На 13 май от 15:00 ч. в Университетската библиотека (зала 2Г.208) представители на база данни EBSCO ще запознаят академичната общност на Русенския университет с възможностите на електронната система. Експертите ще разяснят работата с информационните ресурси в мултидисциплинарната база Academic Search Ultimate и ще презентират колекцията от електронни книги Academic Subscription Collection, която ще бъде на разположение за тестов период във висшето училище.

От 2024 г. Русенският университет е абониран за база данни EBSCO, версия Academic Search Ultimate. В сравнение с досега използваната база – Academic Search Complete, достъпните за академичната общност пълнотекстови списания са с 4 170 повече. Областите на знание, които включва новият абонамент, са: антропология, астрономия, биология, химия, инженерство, етика и мултикултурни науки, география, право, математика, фармацевтични науки, физика, психология, религия и философия, наука и технологии, ветеринарни науки, наука за жените, зоология и др. Общо 5 563 от заглавията са индексирани в Scopus и Web of Science.

От 10 май 2024 г. академичната общност на Русенския университет ще може да се възползва от пробен достъп до колекцията от електронни книги Academic Subscription Collection, която ще бъде представена от експертите по време на срещата. Това е най-голямата мултидисциплинарна академична колекция, която предлага над 240 000 електронни книги в пълен текст. Включени са заглавия от следните области на знанието: технологии и инженерство; бизнес и икономика; образование; езици; политически науки; религия; литературна критика; медицина; социални науки; философия; световна история.

Сподели: