На 14 ноември ще се проведе заседание на Постоянната комисия в областта на земеделието, горите, рибарството и аквакултурите

На 14 ноември ще се проведе редовно заседание на Постоянната комисия в областта на земеделието, горите, рибарството и аквакултурите. Сред обсъжданите теми по време на заседанието ще бъдат ролята на Национална служба за съвети в земеделието в подкрепата на малките стопанства и младите фермери, както и състоянието на биологичното и конвенционалното пчеларство в страната.

Сподели: