На 5 август ще бъде нарушено нормалното водоподаване в Пейчиново и Босилковци

На 14 февруари ще се проведе събеседването с тримата кандидати за управител на ВиК ООД – Русе

На 14 февруари в зала Пресцентър „Б“ в сградата на Министерство на регионалното развитие и благоустройството, на адрес: гр. София, ул. „Св. Св. Кирил и Методий” № 17-19 ще се проведе събеседването с тримата кандидати за управител на ВиК ООД – Русе. Ето и кога ще стане това:

10.00 часа – Галя Влаева

10.30 часа – Илиан Милев;

11.00 часа – Константин Велев.

Допуснатите кандидати разработиха и представиха вече концепция за развитие на търговското дружество за 5-годишен период на управление. Това стана до 2 февруари.

Сподели: