bg-alert

На 15 ноември в периода от 12:00 до 12:30 ч. на територията на Област Русе ще се проведе тест на системата за клетъчно излъчване и разпространение на съобщения за предупреждение на населението BG-ALERT

На 15.11.2023 г. (сряда) в периода от 12:00 до 12:30 ч. на територията на Област Русе ще се проведе тест на системата за клетъчно излъчване и разпространение на съобщения за предупреждение на населението BG-ALERT. До мобилните ви устройства ще бъде изпратено текстово съобщение, съпроводено със специфичен звуков сигнал и вибрация, дори и при безшумен режим на устройството.

На 17.11.2023 г. (петък) за времето от 11:00 ч. до 11:30 ч. ще се проведе функционално ТЕСТВАНЕ,  чрез задействане  на сирените  на територията на Област Русе, включително ново изградената сиренно оповестителна система на територията на град Борово, като ще бъдат излъчени гласови съобщения за техническа проверка и звукови съобщения.

Новата сиренна  система е изградена по проект на Министерството на вътрешните работи – ,,Разширяване на системата за ранно предупреждение и оповестяване на населението на ниво LAU и модернизация на СРПО на органите на изпълнителната власт‘‘, финансиран по ОПОС 2014-2020 г., по който се доизгражда Националната система за ранно предупреждение и оповестяване на населението на общинско ниво на територията на 14 области.

Сподели: