На 15-ти януари стартира приемът за документи за отопление с екологично отопление в Русе

На 15-ти януари стартира приемът за документи за отопление с екологично отопление в Русе

Стартира кандидатстването на домакинствата за Пилотната фаза за преход към алтернативни форми за отопление, стана ясно на пресконференция в заседателната зала на Община Русе. В сътрудничество с общините Столична, Велико Търново, Монтана, Бургас и Стара Загора, Община Русе разработи проект за поетапно преминаване на домакинствата от отопление на дърва и/или въглища към алтернативно екологично отопление. Той беше представен пред медиите от заместник-кмета Димитър Недев, ръководителя на проекта Георги Игнатов и екипа му. Това е първият з?005cr България Интегриран проект по Програма LIFE „Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух“, одобрен от Европейската комисия. Той предвижда разработване и прилагане на Схема за преход към алтернативни форми за отопление на домакинствата.

Целевият брой домакинства за Община Русе, които участват в Схемата, е 1 468, от които 80 ще бъдат пилотно тествани тази година.

Безвъзмездно по Схемата ще се финансират доставката на допустимото оборудване, монтажът му, обучението за експлоатация на оборудването, профилактиката на доставените уреди по Схемата – еднократно за първата година след доставката и монтажа на отоплителния уред, както и гаранционното обслужване за петгодишен период. Условието е крайният бенефициент да спазва правилата за експлоатация и поддръжка, посочени в Договора с общината за доставка и монтаж на новото отоплително оборудване.

Срокът за кандидатстване е:

Началната дата за кандидатстване – 15.01.2020 г.

Краен срок за приемане на документите – 16.03.2020 г.

Документите ще се приемат на адрес: ул. „Олимпи Панов“ №6, ет. 2, стая №13 от понеделник до петък от 15:30 ч. до 17:30 ч.

Класирането не е на база ред на внасяне на документите.

ПОКАНАТА за кандидатстване по Пилотната фаза на проекта за преход към алтернативни форми за отопление на домакинствата ще бъде оповестена на страницата на проекта в официалния сайт на Община Русе на 13.01.2020 г. Към нея ще се приложат всички необходими документи, които всеки собственик трябва да предостави, за да бъде допуснат до кандидатстване. За улеснение ще се предоставят указания за кандидатстване.

*Старите замърсяващи отоплителни уреди, които са упоменати във формуляра за кандидатстване за текущия вид отопление, ще бъдат взети от общината и транспортирани за рециклиране и оползотворяване. Целта на предаването на старото оборудване е да се избегнат повторната му продажба и употреба.

За допълнителна информация: Местен информационен център на проекта: тел. 082/506793

Сподели:

Още новини от деня