На 16 март се отбелязва Световният ден на социалната работа

На 16 март се отбелязва Световният ден на социалната работа

Световният ден на социалната работа през 2021 година се отбелязва на 16 март. Това е ключов ден в годината, в който социалните работници по света се обединяват, за да разпространят тяхното общо послание в световен мащаб. Тази година Световният ден на социалната работа подчертава върху Ubuntu: Аз съм, защото сме ние. Това е първата тема на Глобалната програма за социална работа и социално развитие от 2020 до 2030 година.

UBUNTU: АЗ СЪМ, ЗАЩОТО СМЕ НИЕ – УКРЕПВАНЕ НА СОЦИАЛНАТА СОЛИДАРНОСТ И ГЛОБАЛНАТА СВЪРЗАНОСТ

Ubuntu: „Аз съм, защото сме ние“ е концепция и философия, която резонира с перспективата за социална работа за взаимната свързаност на всички хора и тяхната среда. Това говори за необходимостта от глобална солидарност и също така подчертава значението на знанията и мъдростта на коренното население. Президентът на Международната федерация на социалните работници (International Federation of Social Workers – IFSW) Silvana Martinez отбелязва: „Темата идва от обширни консултации в рамките на IFSW и извън нея. Във време, когато глобалната политика се оттегли в национализъм, Ubuntu е силно послание за необходимостта от солидарност на всички нива: в рамките на общностите, обществата и в световен план. Това е послание, че всички хора са взаимосвързани и че нашето бъдеще зависи от признаването на участието на всички хора в съвместното изграждане на устойчиво и социално справедливо бъдеще. Международната федерация на социалните работници приканва всички социални работници, партньорски организации и хора, които се грижат за бъдещето, съвместно да брандират плаката. Заедно можем да променим света за това и бъдещите поколения“.

проф. дн Сашо Нунев

Сподели: