На 5 август ще бъде нарушено нормалното водоподаване в Пейчиново и Босилковци

На 18 август ще бъде нарушено нормалното водоподаване на абонатите в 27 русенски жилищни блока

УВАЖАЕМИ  ПОТРЕБИТЕЛИ,

Уведомяваме Ви, че поради подвързване на новоизграден водопровод по ул. „Рига“ в гр. Русе на 18.08.2022 г. ще бъде нарушено нормалното водоподаване на абонатите в следните жилищни блокове: „Асен“, „Петър“, „Калоян“, „Ангел войвода“, „Ильо войвода“, „Прага“, „Москва“, „Варшава“, „София“, „Пеликан“, „Гларус“, „Жерав“, „Лебед“, „Феникс“, „Ивайло“, „Калина“, „Гергана“, „Нягол“, „Ния“, „Камен“, „Цена“, „Албена“, „Кремена“, „Боряна“, „Енергетик I“, „Енергетик II“ и „Мура“.

Сподели: