младежки-дом-ветово-1

На 18 юли ще се състои публично обсъждане на годишния отчет за изпълнението на бюджета на Община Ветово за 2022 г.

П О К А Н А

На основание чл.140, ал.4 от Закона за публичните финанси/ЗПФ/ и чл.44, ал.4 от Наредба за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Ветово, председателя на Общински съвет – Ветово кано всички граждани и заинтересовани лица на публично обсъждане на годишния отчет за изпълнението на бюджета на Община Ветово за 2022 г.

Публичното обсъждане ще се проведе на 18 юли 2023 година от 09:00 часа в залата на Младежкия дом, в град Ветово, ул. „Дунав” № 1.

Доклад към годишния отчет за касовото изпълнение на бюджета на Община Ветово за 2022 година. 

Годишен отчет от д-р Мехмед Хасан Медхмед – кмет на община Ветово за състоянието на общинския дълг през 2022 година.

Сподели: