път II-51 Копривец – Попово

На 2 май започва рехабилитация на пътна мрежа в община Две могили за 5 млн. лева

На 2 май ще се открие строителна площадка по проекта за реконструкция и рехабилитация на участъци от общинска пътна мрежа на територията на община Две могили. Той се финансира по Програма за развитие на селските райони, мярка 7, подмярка 7.2. Общата стойност възлиза на 5 571 013,85 лв.

Става дума за:

1:РЕХАБИЛИТАЦИЯ И/ИЛИ РЕКОНСТРУКЦИЯ НА УЧАСТЪЦИ ОТ ОБЩИНСКИ ПЪТ RSE 1082 / П.К. RSE 1005/ – БАНИСКА /TGV1137, ОБЩИНА ДВЕ МОГИЛИ -УЧАСТЪК 2: ОБЩИНСКИ ПЪТ RSE 1082 OT П.К. С ПЪТ RSE 2006 ДО ЦЕНТЪР С. БАНИСКА ОБЕКТ 2: РЕХАБИЛИТАЦИЯ И/ИЛИ РЕКОНСТРУКЦИЯ НА УЧАСТЪЦИ ОТ ОБЩИНСКИ ПЪТ TGV1137 / ГРАНИЦА ОБЩ. ПОПОВО – ДВЕ МОГИЛИ/ – МОГИЛИНО – БАНИСКА /RSE 1082/, ОБЩИНА ДВЕ МОГИЛИ -УЧАСТЪК 3.2. ОБЩИНСКИ ПЪТ TGV 1137 OT КМ 3+170.59 ДО КМ 5+077.08 /П.К. С ПЪТ RSE 2081/ ОБЕКТ 2:РЕХАБИЛИТАЦИЯ И/ИЛИ РЕКОНСТРУКЦИЯ НА УЧАСТЪЦИ ОТ ОБЩИНСКИ ПЪТ TGV1137 / ГРАНИЦА ОБЩ. ПОПОВО – ДВЕ МОГИЛИ/ – МОГИЛИНО – БАНИСКА /RSE 1082/, ОБЩИНА ДВЕ МОГИЛИ -УЧАСТЪК 4ОБЩИНСКИ ПЪТ TGV 1137 OT П.К. С ПЪТ RSE 2081 ДО КРАЙ ПЪТ TGV 1137 (ЦЕНТЪР С. БАНИСКА) ОБЕКТ 3: РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА УЧАСТЪК ОТ ОБЩИНСКИ ПЪТ RSE 2004 / П.К. III-501/ – ГРАНИЦА ОБЩ.ДВЕ МОГИЛИ – БОРОВО, ОБЩИНА ДВЕ МОГИЛИ, ОБЛАСТ РУСЕ. Предвиденото проектно решение за всеки от обектите, са както следва: ОБЕКТ 1:РЕХАБИЛИТАЦИЯ И/ИЛИ РЕКОНСТРУКЦИЯ НА УЧАСТЪЦИ ОТ ОБЩИНСКИ ПЪТ RSE 1082 / П.К. RSE 1005/ – БАНИСКА /TGV1137, ОБЩИНА ДВЕ МОГИЛИ -УЧАСТЪК 2: ОБЩИНСКИ ПЪТ RSE 1082 OT П.К. С ПЪТ RSE 2006 ДО ЦЕНТЪР С. БАНИСКА Общата дължина на трасето е 2919,38 м. Площ пътна настилка 16364,00 м2. Площ тротоарна настилка 1984,00 м2. ОБЕКТ 2: РЕХАБИЛИТАЦИЯ И/ИЛИ РЕКОНСТРУКЦИЯ НА УЧАСТЪЦИ ОТ ОБЩИНСКИ ПЪТ TGV1137 / ГРАНИЦА ОБЩ. ПОПОВО – ДВЕ МОГИЛИ/ – МОГИЛИНО – БАНИСКА /RSE 1082/, ОБЩИНА ДВЕ МОГИЛИ -УЧАСТЪК 3.2. ОБЩИНСКИ ПЪТ TGV 1137 OT КМ 3+170.59 ДО КМ 5+077.08 /П.К. С ПЪТ RSE 2081/ Общата дължина на трасето е 1906.49 метра. Площ пътна настилка 10861,00 м2. ОБЕКТ 2: РЕХАБИЛИТАЦИЯ И/ИЛИ РЕКОНСТРУКЦИЯ НА УЧАСТЪЦИ ОТ ОБЩИНСКИ ПЪТ TGV1137 / ГРАНИЦА ОБЩ. ПОПОВО – ДВЕ МОГИЛИ/ – МОГИЛИНО – БАНИСКА /RSE 1082/, ОБЩИНА ДВЕ МОГИЛИ -УЧАСТЪК 4 ОБЩИНСКИ ПЪТ TGV 1137 OT П.К. С ПЪТ RSE 2081 ДО КРАЙ ПЪТ TGV 1137 (ЦЕНТЪР С. БАНИСКА) Общата дължина на трасето е 1117.09 метра. Площ пътна настилка 7438.00 м2. Площ тротоарна настилка 387,00 м2. ОБЕКТ 3: РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА УЧАСТЪК ОТ ОБЩИНСКИ ПЪТ RSE 2004 / П.К. III-501/ – ГРАНИЦА ОБЩ.ДВЕ МОГИЛИ – БОРОВО, ОБЩИНА ДВЕ МОГИЛИ, ОБЛАСТ РУСЕ Общата дължина на трасето е 3176,13 метра. Площ пътна настилка 20666,00 м2. Площ тротоарна настилка 720,00 м2.

сн. Архив

Сподели:

Още новини от деня