На 20 декември ще се проведе публично обсъждане на проекта за бюджет на Община Иваново за 2018 година

Време за прочитане: < 1 мин.

Кметът на община Иваново Георги Миланов кани граждани, общински съветници, кметове на кметства, кметски наместници, юридически лица, представители на бизнеса, НПО на 20.12.2017 г. /сряда/ от 10.30 часа, в заседателната зала на Община Иваново на публично обсъждане проекта за бюджет на Община Иваново за 2018 г.

В изпълнение на нормативните изисквания за предоставяне за публично обсъждане от местната общност на Проекта на Бюджет на община Иваново за 2018г. Ви каня да изразите Вашите мнения, препоръки и предложения за Бюджет 2018г.
Разчитаме на вашата активност и гражданска позиция в публичното обсъждане за развитието на общината ни.
Материалите по проекта за бюджет са достъпни на интернет страницата на общината www.ivanovo.bg, в деловодството на общината, в кметствата и кметските наместничества.
Становища и предложения по проекта могат да се предоставят в деловодството на общината и на e-mail: obshtina@ivanovo.bg.
Всички мнения и предложения ще бъдат взети под внимание на предстоящото обсъждането на Бюджет 2018 г. и вписани в протокол от публичното обсъждане, който се внася в Общински съвет Иваново заедно с окончателния проект на бюджета.

Сподели:

Още новини от деня