община русе

На 20 септември предстои заседание на Обществения съвет по околна среда

На 20 септември (сряда) от 17:30 ч. в зала „Свети Георги“ на Община Русе ще се проведе следващото заседание на Обществения съвет по околна среда.

Дневният ред включва обсъждане на инвестиционното предложение на румънската компания SC FRIENDLY WASTE ROMANIA SRL за изграждане на инсинератор за болнични отпадъци в съседно Гюргево.

Припомняме, че Общественият съвет по околна среда е консултативен орган, който стимулира гражданското участие и дава възможност на русенци да реализират дейности и да излизат с официални предложения към кмета на Община Русе, свързани с опазването на околната среда.

Сподели: