Община-Русе-май-2023

На 20 юли експерт от отдел „Международно сътрудничество и проекти“ от Община Русе участва в дискусия относно необходимостта от повишаване на квалификацията в сферата на регионалното развитие

На 20 юли експерт от отдел „Международно сътрудничество и проекти“ от Община Русе участва в дискусия относно необходимостта от повишаване на квалификацията в сферата на регионалното развитие, организирана от Русенската търговско – индустриална камара. Събитието е част от дейностите по проект „REGIO.DIGI.HUB“, фокусиран върху надграждане капацитета на системата за професионално образование и обучение (ПОО) за регионално развитие на европейско ниво. Консорциумът е в процес на създаване на платформа с обучителни материали, насочени към повишаването на квалификацията на служителите, работещи в сферата на регионалното развитие. Тя ще представи теоретичен материал, нови научни решения и добри реализирани практики от различни направления важни за устойчивото развитие на регионите;

Това става ясно от седмичния отчет на кмета на Община Русе Пенчо Милков по отношение работата в ресор „Икономика и международно сътрудничество“ през отминаващата седмица.

Сподели: