На 20 юни в Русенския университет ще се проведе едно от предварителните събития в програмата на Европейската нощ на учените за 2022 година

На 20 юни 2022 г. в Русенския университет ще се проведе едно от предварителните събития в програмата на Европейската нощ на учените за 2022 година. Това е семинарът под наслов „Научна комуникация и иновативно обучение“, насочен към докторанти, млади учени и изследователи от университета, представители на образователни институции, ангажирани с предизвикателствата на STEAM обучението, както и други представители на академичната общност и широката общественост, заинтересувани от проблематиката на отворените иновации и отворената наука и новите умения в отговор на Европейската зелена и дигитална трансформация.

Семинарът се организира в рамките на проекта K-TRIO 6 (Учените в триъгълника на знания), осъществяван с финансовата помощ на Европейския съюз по програма Хоризонт Европа и с подкрепата на екипа на проект УНИТе (Университети за наука, информатика и технологии в е-обществото), финансиран от Европейския фонд за регионално развитие чрез ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014 – 2020. Русенският университет е част от проектния консорциум, който включва: Софийски университет „Св. Кл. Охридски” (координатор), Форум „Наука“, Институт по математика и информатика на БАН, Клуб „Млади таланти“, Център по растителна и системна биология и биотехнологии, Академия за музикално, танцово и изобразително изкуство – Пловдив, Тракийски университет – Стара Загора, Университет „Проф. Асен Златаров“ – Бургас, Единен център за иновации на БАН, Регионален исторически музей – София.

Програма на семинара:

Научна комуникация и иновативно обучение

Русенски университет „Ангел Кънчев“

20 юни 2022

част 1 „Научна комуникация“

9:00 – 9:30 Регистрация на участниците

9:30 – 9:45 Откриване на семинара,

доц. Десислава Атанасова, РУ и доц. Елисавета Гурова, СУ – УНИТе

Сътрудничество наука-образование в проекта К-ТРИО,

Николай Гуров, НБУ

9:45 – 10:30 Партньорства между училища и научни организации

д-р Константин Делчев, ИМИ-БАН

• Създаване и развитие на извънкласни дейности, подпомагани от научни организации – школи, малки учебно-изследователски общности, научни панаири

• Научни визити и дни на отворените врати в помощ на средното образование

• Гражданска наука в контекста на средното образование – научни проекти за ученици, участия в научни конкурси, летни школи, и др.

10:30 – 10:45 Кафе-пауза

10:45 – 11:15 Защо комуникацията на науката е важна,

Петър Теодосиев, Сдружение Форум Наука

• Медиите за науката

• Общественото мнение за учените и науката

• Дезинформация и псевдо-наука

• Добри практики в популяризирането на наука

11:15 – 11:45 Как да използвате социалните мрежи в своята работа?

Петър Теодосиев, Сдружение Форум Наука

• Защо социалните мрежи са важни

• Създаване на добро съдържание за социалните мрежи

• Добри практики – как се използват социалните мрежи от учени

11:45 – 12:30 Успешното популяризиране на резултатите от научни проекти

Петър Теодосиев, Сдружение Форум Наука

• Защо трябва да се популяризират научните проекти

• Добри практики в популяризирането на научни проекти

12:30 – 13:30 Обедна почивка

част 2 „Иновативнo обучение“

13:30 – 13:45 Инструменти и модели за съвместна работа в европейски проекти: ДИГИТРАНС, ELITe, PLEIADE, ClimaTePD,

ас. Албена Антонова, СУ

• Изследователско обучение

• Игрово обучение и използване на игри

• Дигитални инструменти

• Включващо обучение

13:45 – 14:30 Работилница „Как да представим/разкажем/въвлечем в науката … “ (проект DIGITRANS)

ас. Албена Антонова, СУ

• Разработване на сценарий по методиката на Дигитранс за ролята на науката и работата с различни целеви аудитории (ученици, учители, учени, музеи, компании, и др.)

14:30 – 14:45 Кафе-пауза

14.45 – 15.45 Работилница – „Да събудим любопитството в науката с игра“ (проект ClimaTePD)

ас. Албена Антонова, СУ

• Разглеждане на игри, игрови инструменти и технологии, разработване и използване на игри за популяризиране на науката в клас

• Приобщаващи техники и методи (проект PLEIADE)

• Разработване на подходяща идея за игра за базовия сценарий/ ситуация с включване на приобщаващи техники и методи

15.45- 16.15 Представяне на проектите по групи

16.15 – 17.00 Кръгла маса: Интерактивни методи и техники и тяхното използване в обучението на ученици и привличане към СТЕМ

• DigiLEAD: лидерство в дигиталната трансформация на училищата, Институт за развитие на технологиите

Модератор: Николай Гуров, НБУ

16:30 Закриване на семинара

Сподели: