ремонт Дунав мост 2017

На 22 май в АПИ се отварят ценовите оферти за „тапата“ на Дунав мост

Ценови оферти на допуснатите участници в обществената поръчка за реконструкция и удвояване на пътното платно на път II-21 Русе – Тутракан – Силистра, от км 0+000 до км 0+293, при входа на град Русе, ще бъдат отворени на 22 май.
Бъдещият изпълнител ще трябва да реконструира отсечката от път II-21, съвпадаща с бул. „Тутракан“ в Русе, която започва от кръговото кръстовище с бул. „България“ и продължава към изхода на града в посока Силистра. С изграждането на второ платно ще се подобри пропускателната способност на пътя към Дунав мост. Съществуващият двулентов път в чертите на гр. Русе ще се разшири до четирилентов и ще бъде продължение на четирилентовия път II-21 между Русе и Мартен.
Индикативната стойност на обществената поръчка е 1,5 млн. лв., а срокът за изпълнение на строителните дейности е 120 дни.
Офертите ще бъдат отворени на 22 май от 13.30 часа в зала 701 в АПИ.

Сподели:

Още новини от деня