На 22 ноември ще се проведе редовно заседание на Съвместната българо-румънска земеделска работна група

На 22 ноември в Заседателната зала на Окръжен съвет Гюргево ще се проведе редовно заседание на Съвместната българо-румънска земеделска работна група. Акцентът ще бъде поставен върху субсидиите, които се предоставят от Румънската агенция за плащания и интервенции в селското стопанство. Целта е да бъде обсъден опита на Румъния и така да се направят предложения, които биха могли да влязат в българската практика. Срещата ще бъде водена от заместник областния управител на област Русе и председател на групата г-н Свилен Иванов. Заседанието се организира съвместно от Областна администрация Русе, Окръжен съвет Гюргево и Асоциация „Еврорегион Данубиус“.

Сподели: