На 23 септември ПГЕЕ – Русе отбелязва 117 години от рождението на своя патрон – Апостол Арнаудов

На 23 септември ПГЕЕ – Русе отбелязва 117 години от рождението на своя патрон – Апостол Арнаудов

На 23 септември Професионална гимназия по електротехника и електроника – Русе отбелязва 117 години от рождението на своя патрон – народния учител и почетен гражданин на град Русе – Апостол Арнаудов.

През 1964 година той е назначен за директор на наскоро създадения Техникум по електротехника. Десет години по-късно, благодарение на Апостол Арнаудов, училището се премества в нова сграда, в която и днес се помещава Професионална гимназия по електротехника и електроника.

Акцент в педагогическата дейност на Апостол Арнаудов, в съавторство с к.п.н. Петко Бояджиев, е уникалната книга “История на професионалното образование в Русе”. През 1967 година именитият русенски педагог получава званието “Заслужил учител”, а по- късно и званието “Народен учител”. Когато през 1974 година е пенсиониран, за него е учредена длъжността “Почетен директор на Техникума по електротехника”. Десет години след неговата кончина, на 28.04.1995 год. с решение на Общинския съвет на град Русе и колектива на Техникума по електротехника, училището е именувано „Апостол Арнаудов”.

През 2005 година, за изключителен принос към образователното дело в нашия град и по повод 100 години от рождението му, посмъртно е удостоен с наградата „Почетен гражданин на град Русе”.

Значимо и благородно е да вградиш в едно училище мечтите си, да му вдъхнеш неповторим дух, и всичко това с любов да предадеш на поколенията. С гордост професионалната гимназия продължава традициите на видния русенски будител и вдъхновител!

Сподели: