автобусна спирка

На 25 април е първият търг за отдаване под наем на 27 павилиона на спирките на градския транспорт в Русе

Изготвена е заповедта за откриване на процедурата за отдаване под наем на 27 броя павилиона – общинска собственост, в близост до спирките на градския транспорт. За желаещите да вземат участие е предвиден срок от близо 3 седмици за закупуване на документи и оглед на обектите. Павилионите се отдават под наем заедно с оборудване включващо видео камери, климатици и др. движими вещи. Наемателите на павилионите ще имат две допълнителни задължения, освен заплащането на наемна вноска, а именно – да освежат павилионите чрез боядисване в цвят, посочен от Община Русе, както и да поставят камера за външно видеонаблюдение с оглед подпомагане опазването на обществения ред. Предвижда се камерите да бъдат следени от Звеното за видеонаблюдение към Община Русе за по – добра оперативност. Желаещите да участват в тръжната процедура ще могат да закупуват документи за участие от 29 март до 19 април, а самият търг ще се проведе на 25 април.

Още 130 спирки от линиите на градския транспорт в Зона 1, върху които са разположени спирко-навеси и павилиони за търговска дейност, преминават под управлението на кмета на Община Русе, след прекратения договор за концесия с „Табак трафик“ ЕАД. Предстои провеждане на процедура за отдаване под наем на  павилионите, разположени в близост до спирките.

Това става ясно от отчета на кмета на Община Русе Пенчо Милков по отношение работата в ресор „Икономика и международно сътрудничество“ през отминаващата седмица.

Сподели: