русенски университет фасада

На 25 и 26 октомври в Русенския университет ще се проведе научна конференция „Нови индустрии, дигитална икономика, общество – проекции на бъдещето“

„Нови индустрии, дигитална икономика, общество – проекции на бъдещето“ е темата на 57-та Международна научна конференция на Русенския университет, която ще се проведе на 26 и 27 октомври. Съорганизатор на форума е и Съюзът на учените в Русе. Учени от 16 държави ще представят 314 доклада в общо 20 секции.

В рамките на Научната конференция ще се проведе кръгла маса „Комуникологията на академичните медии“. Участници в нея ще бъдат преподаватели, изследователи и представители на русенските медии, ангажирани с изграждането и усъвършенстването на комуникационната политика на корпоративните медии при висшите училища. Началото е в 9 часа на 26 октомври в Заседателната зала на Ректората. Участниците в кръглата маса ще имат възможност да представят и обсъдят различни гледни точки и добри практики, свързани с постигането на прозрачност, актуалност и адекватност при отразяването на университетски събития.

Откриването на Конференцията ще бъде в 11 часа в зала 2Г.204 (Сименс), а трима лектори ще изнесат пленарни доклади. Проф. Стефан Димов ще говори по темата: „Хибридните производства: предоставяне на технологии и приложения“. Лекцията на д-р Тодор Добрев е посветена на ИНДУСТРИЯ 4.0 и перспективите за висшето образование. Доц. д-р Радослав Кючуков ще запознае аудиторията с „Енергетика на осветлението в системите часово време“.
В следобедните часове и в събота са заседанията по секции.

За лекторите:
СТЕФАН ДИМОВ е професор по микропроизводствени системи и ръководител на Центъра за авангардни производствени технологии към катедра „Машиностроене“ на Колежа по инженерни и физични науки на Университета в Бирмингам, Великобритания. Той получава инженерна диплома и докторска степен в Московския държавен технологичен университет. Придобива степен “Доктор на науките“ в Кардифския университет, Великобритания. Изследователските му интереси обхващат широката област на авангардните машиностроителни технологии със специален фокус върху микро- и нанопроизводството, производствените технологии чрез добавяне (Additive Manufacturing-АМ) и хибридните производствени технологии. Той създава микропроизводствените и хибридни производствени лаборатории в Бирмингам. Те в момента са световно признати като водещи в международните изследвания. Академичната му продукция включва 13 книги и над 250 статии и доклади. Ръководител е на 25 успешно защитени докторски дисертации. Привлечените средства от външни научноизследователски проекти и договори за Университета в Бирмингам от екипа на проф. Димов, възлизат на повече от 30 000 000 GBP. Той е асоцииран редактор на списанията: Journal of Micro- and Nano-Manufacturing (ASME) и Precision Engineering Journals. Като неразривна част от работата му на водещ учен, проф. Димов е много активен при осъществяването на технологичен трансфер на знания към индустрията. Той прилага резултатите от своята работа в дейности на многонационални компании за увеличаване на общественото благосъстояние и при МСП за създаване на нови и запазване на работни места. През 2004 г. чрез програмата 4M NoE на FP6 е създател на the Multi-Material Micro Manufacture (4M) Community, където към момента е изпълнителен директор (www.4m-association.org). През 2000 и 2003 г. става носител на наградата „Thomas Stephens Group Prize“, а през 2017 г. – на „Joseph Whitworth Prize“, присъдена от Institution of Mechanical Engineers (IMechE).

Д-Р ТОДОР ДОБРЕВ е старши преподавател в Колеж по инженерство и технологии Университет Дeрби, Великобритания, ръководител на програмата за Механична и производствена техника BEng (Hons) в Университета в Дерби. Д-р Тодор Добрев има над 14 години научно-изследователски опит в компютърно проектиран дизайн; дизайн за отлични постижения (DFX или DfX); роботика, микропроизводство и инструментална екипировка. Неговата докторска и постдокторска работа се фокусират върху цифровите симулации, които позволяват разглеждането и оценката на повече варианти на конструкциите, което намалява директните разходи, свързани със скъпо струващи физически опитни образци и позволява по-бързи и по-добре обосновани дизайнерски решения. Това означава като краен резултат създаване на по-добри продукти, по-скоро на пазара и на по-ниска цена в областите на лазерната аблация за минимално инвазивни амбулаторни процедури; горещото щамповане; дизайна на микроструктури и симулации на FEA. Д-р Добрев е автор/съавтор на няколко публикации в областта на обработката на лазерни материали, авангардните производствени технологии, роботиката и производствените вериги. Д-р Добрев има магистърска степен по интегрирано инженерство и докторска степен по лазерно фрезоване за микро-производствени приложения от Нотингам Тренд Университет, Великобритания. Изследователските му интереси включват: Laser Micro- and Nano-manufacturing; Ultra-fast lasers; CAD/CAM; Advanced Design for X and Design for Sustainability.

ДОЦ. Д-Р РАДОСЛАВ КЮЧУКОВ завършва висше техническо образование – електроинженер по специалността „Електроснабдяване на промишлените предприятия“ в Технически университет – София. Защитава докторска дисертация по специалност “Светлинна техника и източници на светлина”. Специализира в Московски енергетически институт – Енергийна, икономическа и екологична ефективност на осветителните уредби; в заводите на “Текнор” (Technor ATEX s.a.) в Ангулем, Франция – Взривозащитени електротехнически изделия и уредби; и в OXFORD BROOKES UNI-VERSITY – Великобритания. Член е на Научно-техническия съюз на енергетиците в България; на Националния комитет по осветление; на Технически комитет 49 “Електрически уредби в сгради“; Председател е на Клуба на енергетиците – Русе. Заслужил професор на Русенския университет с основни области на научна и професионална дейност: Светлинна техника; Електроснабдяване и електрообзавеждане; Енергетика и енергийна ефективност. Публикувал е над 90 научни трудове: от тях 14 учебника и ръководства; има защитени 2 авторски свидетелства за изобретения и 19 авторски свидетелства за внедрени рационализации. Ръководител е на 66 научноизследователски, научноприложни и инвестиционни разработки и проекти.

Ето и програмата на събитието:

25.10.2018 г.
14:00 – 17:00 ч., зала 1.322. – Регистрация

26.10.2018 г.
09:30 – 12:00 ч., зала 1.322. – Регистрация
09:00 – 11:00 ч., Кръгла маса на тема: „Комуникологията на академичните медии“ – КАМ’18, Заседателна зала Ректорат
11:00 – 13:30 ч., Пленарна сесия – Зала 2г.204 (СИМЕНС)
14:00 – 17:30 ч., Заседания по секции
19:30 ч., “Канев Център” – Бал на учените

27.10.2018 г.
09:00 ч., Заседания по секции

Сподели:

Още новини от деня