ялта

На 25 март се открива нов кабинет на Ученическа спортна школа – Русе

В центъра за подкрепа на личностното развитие „ Ученическа спортна школа – Русе“ (ЦПЛР УСШ – Русе) предстои откриването на кабинет по теория и методика на спортната тренировка.

Директорът на УСШ в крайдунавския град Мая Петрова насочва вниманието на обществеността и през тази година към това колко важна е спортната активност във всяка една възраст – особено при децата. Чрез националната програма към Министерството на образованието и науката „Подкрепа за личностното развитие на децата и учениците“ се провокира допълнителен интерес към разнообразието от спортни занимания. Създаването на кабинета по ТМСТ цели да се даде възможност да предоставим на учениците и учителите съвременен кабинет стимулиращ личностното развитие на децата, подобряващ възможностите за визуално възприятие на техническите елементи и усъвършенстване на теоретичната подготовка.

Събитието ще се проведе на 25 март (понеделник) от 12 часа в СК „Ялта“, ет. 1.

Сподели: