На 26 септември ще станат ясни носителите на наградата „ Фридрих Шилер” 2017/2018 учебна година

Наградата „Фридрих Шилер” е учредена през месец септември 2017 г. от Средно училище с преподаване на немски език „Фридрих Шилер” , гр. Русе, и се присъжда еднократно на педагогически специалист и ученик за цялостна дейност и значими постижения през предходната учебна година. Целта на отличието е да се популяризират и възнаградят техните постижения,талант, професионализъм и принос за издигане авторитета на СУПНЕ „Фридрих Шилер”, гр. Русе. Церемонията по връчването е в деня на традиционния училищен концерт.

Наградата е изработена от стъкло, върху което е гравиран ликът на Фридрих Шилер, с надпис името на нейния носител за съответната година. Придружена е с грамота и парична премия, като средствата се осигуряват от Училищното настоятелство.

Предложения за номиниране могат да правят всички педагогически специалисти в училището – в лично качество или като решение на МО, а учениците – чрез Училищния парламент.

Седемчленна комисия , включваща трима родители от Училищното настоятелство и Обществения съвет, двама педагогически специалисти и двама ученици от Ученическия парламент, избира призьорите , като стриктно спазва процедурата, определена в утвърдения Статут.

Първите носители на наградата „Фридрих Шилер” 2015/2016 г. са госпожа Петя Великова, старши учител по немски език, и Берна Алиева, ученичка от 12А клас. Призьори на отличието за 2016/2017 г са госпожа Сияна Мандажиева, старши учител по обществени науки, и Румен Димитров, ученик от 12А клас.

Към настоящия момент тече процедура по номиниране на педагогически специалисти и ученици за наградата „ Фридрих Шилер” 2017/2018 учебна година. Имената на победителите ще бъдат обявени на тържествения училищен концерт, който ще се състои на 26.09.2018 година.

Сподели:

Още новини от деня