На 27 и 28 април в Русенския университет ще се проведе национална научно - практическа конференция по дигитална трансформация на образованието - проблеми и решения, оценяване и акредитация

На 27 и 28 април в Русенския университет ще се проведе национална научно – практическа конференция по дигитална трансформация на образованието – проблеми и решения, оценяване и акредитация

На 27 и 28 април в Русенския университет ще се проведе национална научно – практическа конференция по дигитална трансформация на образованието – проблеми и решения, оценяване и акредитация.

Основни тематични направления са:

  • Глобални и национални измерения на дигиталната трансформация на образованието
  • Дигитална трансформация на традиционното обучение
  • Развитие на синхронното дистанционно обучение
  • Развитие на асинхронното дистанционно обучение
  • Развитие на смесеното обучение
  • Оценяване и акредитация на висшите училища – нови акценти

Повече информация може да бъде намерена в сайта на конференцията: https://www.conf-dte.bg

Сподели: