Валентина Личева Личева

На 3 октомври ще бъде заседанието по дисциплинарното дело срещу прокурора от Окръжна прокуратура – Русе Валентина Личева

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет отложи за следващото си заседание разглеждането на дисциплинарното дело срещу Валентина Личева Личева – прокурор в Окръжна прокуратура – Русе, поради отсъствие на четирима членове на Прокурорската колегия, ползващи платен годишен отпуск и отвод на двама от присъстващите членове, направен при образуване на дисциплинарното дело.

На 03.10.2018 г. Прокурорската колегия ще изслуша процесуалния представител на дисциплинарно привлеченото лице.

Адвокат Иванова, а чрез нея и прокурор Личева са уведомени за решението на Колегията.

Сподели: