сирени проба тест

На 30.04.2024 г., в периода от 10:00 до 10:30 часа, ще бъде извършена проверка на всички електро-механични сирени на територията на община Ветово

На 30.04.2024 г., в периода от 10:00 до 10:30 часа, в изпълнение на заповед № РД-303/26.04.2024 г. на кмета на община Ветово, ще бъде извършена проверка на всички електро-механични сирени на територията на общината. Проверката ще се състои в реално задействане на сирените с времетраене до 3 секунди. Призоваваме жителите и гостите на община Ветово да запазят спокойствие!

Сподели: