Одобриха слетите и маломерни паралелки в училищата на територията на Община Иваново през новата учебна година

На 4 януари заработи Обществената трапезария в Община Иваново

Време за прочитане: 2 мин.

На 04.01.2021 г. Община Иваново стартира изпълнението на Проект „Обществена трапезария в Община Иваново“ по Целева програма „Обществени трапезарии“, финансирана от Фонд „Социална закрила“.

По проекта се осигурява безплатна храна на 150 нуждаещи се лица.

Общият размер за реализиране на Проекта е 119 520 лв.

Срокът за изпълнение на дейностите по проекта е до 31.12.2021 година.

С реализирането на проекта се цели подобряване качеството на живот и осигуряване на помощ и подкрепа на лица и семейства на месечно подпомагане по реда и условията на чл. 9 от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане; лица с доказана липса на доходи и близки, които да се грижат за тях; самотно живеещи лица и семейства, получаващи минимални пенсии /пенсии за осигурителен стаж и възраст; пенсии за инвалидност; наследствени пенсии; пенсии, несвързани с трудова дейност/; скитащи и бездомни деца и лица; лица от уязвими групи – граждани на трети страни, по смисъла на § 1, т. 17 от допълнителните разпоредби от Закона за убежището и бежанците, лица, изпаднали в тежка ситуация, в следствие на епидемичната обстановка – поставени под карантина, лица завърнали се от други държави, останали без работа и без доход, чрез реализиране на дейности за безвъзмездно предоставяне на храна.

Всеки работен ден Домашният социален патронаж доставя до дома на потребителите супа, основно ястие, хляб и поне веднъж седмично десерт на възрастни хора, хора с увреждания и лица без доходи или с доходи под линията на бедност.

Одобрените потребителите са от следните целеви групи:

•           Лица и семейства на месечно подпомагане по реда и условията на чл. 9 от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане;

•           Лица с доказана липса на доходи и близки, които да се грижат за тях;

•           Самотно живеещи лица и семейства, получаващи минимални пенсии /пенсии за осигурителен стаж и възраст; пенсии за инвалидност; наследствени пенсии; пенсии, несвързани с трудова дейност /;

•           Скитащи и бездомни деца и лица;

•           Лица от уязвими групи – граждани на трети страни, по смисъла на § 1, т. 17 от допълнителните разпоредби от Закона за убежището и бежанците.

•           Лица, изпаднали в тежка ситуация, в следствие на епидемичната обстановка – поставени под карантина, лица завърнали се от други държави, останали без работа и без доход.

Желаещите да бъдат включени в Проект „Обществена трапезария в Община Иваново“ по Целева програма „Обществени трапезарии“, финансирана от Фонд „Социална закрила“, подаваха заявления до Кмета на Община Иваново.

Сподели:

Още новини от деня