На 5 юни ще се състои състезание по ориeнтиране в пещера „Орлова чука”

На 5 юни ще се състои състезание по ориeнтиране в пещера „Орлова чука”

На 5.06.2022 г. ще се състои състезание по ориeнтиране в пещера „Орлова чука”, организирано от Сдружение „Спелео клуб „Академик” – Русе“ в партньорство с Община Две могили, СТПД „Академик” – Русе, РУ „Ангел Кънчев”, Студентски съвет към РУ „А. Кънчев“ и СК“Компас-крос“ – Русе.

Място на провеждане – пещера Орлова чука, с. Пепелина, Русенска област.

Състезанието се провежда за четвърти път и в него могат да участват: ученици в гимназиален етап на обучение и студенти.

Възрастовите групи са:

• Момичета;

• Момчета;

• Студенти.

За участие в състезанието се изискват следните документи:

• Участниците да са в добро физическо и здравословно състоянние;

• Застраховка на всеки участник за най-малко 1000лв.

Екипировка и съоръжения:

• Организаторите осигуряват: каски, челници, карти и контролни талони.

Елементи, включени в състезанието:

Участниците на старта получават карта с маршрута за движение и контролен талон. Съдията на старта вписва стартово време и участникът влиза в пещерата. Преминава през всички контроли по маршрута и перфорира своя талон. На изхода от пещерата съдията на финала вписва финалното време и прибира контролния талон.

Регистрация и техническа конференция:

Регистрацията ще започне от 26.05.2022г. до 3.06.2022г. Заявка за участие се подават чрез регистрационната форма от ръководителя на отбора: https://forms.gle/p6h7iEpUhnzUDruD9.

На 05 юни от 9:30 часа ще бъде проведена техническа конференция с отборите, която ще включва:

• разяснения по провеждането на състезанието;

• теглене на жребий за реда на представяне на отборите.

Отборите ще се явят при равни условия, като оценката и класирането ще се извършва по точкова система, съгласно Правилника.

ПРОГРАМА:

05 юни 2022г

от 9:00 пристигане и потвърждаване на регистрацията

9:30 – техническа конференция и жребий за реда на представяне на отборите.

10:00 – начало на състезанието

14:00 – награждаване и закриване на състезанието.

Класиране:

Класирането ще бъде комплексно, като ще се образува от събрани контролни точки в талона, време на преминаване на маршрута, съгласно Правилника. При равен индивидуален резултат Комисията си запазва правото да задава допълнителни въпроси, с цел изясняване знанията и уменията на участниците и правилното им класиране.

Ще има отборно и индивидуалното класиране от 1 до 3 място ще бъдат раздадени: купи, медали и материални награди, осигурени от спонсори.

Дневните и пътните на участниците са за сметка на самите участници.

С въпроси по организацията се обръщайте към ръководителя на състезанието: Председателя на СК „Академик”- Русе, Тихомир Енчев, GSM 0890 902 140 или на електронна поща: sc-akademik-rs@abv.bg.

Сподели: