община русе 1

На 6 февруари бе проведена първата онлайн среща по проекта „Ресторивър“

На 6 февруари бе проведена първата онлайн среща по проекта „Ресторивър“, в която се включиха експерти от Община Русе, както и 15 организации от Дунавския регион. Проектът стартира на 1 януари и през следващите 30 месеца ще търси устойчиви решения за поречието на река Дунав.

Проектът „Restoriver“, в който Община Русе е партньор, е един от 60-те одобрени по Програма „ИНТЕРРЕГ VI-Б Дунавски регион 2021-2027“. Предложението е разработено по стратегическа цел 2.2 „Насърчаване на адаптирането към изменението на климата, предотвратяването на риска от бедствия и устойчивостта, като се вземат предвид екосистемни подходи“. „Restoriver“ има за цел да увеличи капацитета за адаптиране към климата на градските/крайградските крайбрежия, като демонстрира множеството свързани с климата социални, икономически и екологични ползи от мерките за естествено задържане на вода в градовете по поречието на река Дунав и нейните притоци. Проектът ще допринесе за проектирането, разработването, тестването, демонстрирането и разпространението на персонализирани и интегрирани, градски и крайградски, базирани на природата речни интервенции за управление и възстановяване, които ефективно намаляват наводненията, сушите и други климатични рискове. В консорциума участват 15 организации от Унгария, Словакия, Хърватия, Сърбия, България, Румъния и Украйна. Очакваният старт на дейностите е 1 януари 2024 г.

Това става ясно от отчета на общинска администрация – Русе по отношение работата в ресор „Икономика и международно сътрудничество“ през отминаващата седмица.

Сподели: