николинка чокоева

На 7-ми март встъпва в длъжност новият председател на Окръжен съд – Русе

Тържествена церемония по встъпване на съдия Николинка Чокоева в длъжност „Административен ръководител – председател на Окръжен съд – Русе“ ще бъде проведена на 07.03.2023 г. от 16.00 ч. в Мраморната зала на Съдебната палата. Съдия Чокоева бе избрана от Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет с решение от 14.02.2023 г.

След иногурацията ще се състои коктейл и организирана от новия председател благотворителна кампания за жертвите на домашно насилие.

Официалните лица, които ще присъстват на събитието са: Съдийската колегия на ВСС, председателят на Апелативен съд Велико Търново, на Административен съд Русе и районните съдилища на Русе и Бяла, Окръжният и Районният прокурор, Кметът, Областният управител, Директорът на ОД на МВР, Деканът на Юридическия факултет, председателят на Адвокатски съвет, Началникът на Регионално управление на образованието.

Сподели: