На 8 ноември ще се проведе съвместно заседание на Постоянната комисия в областта на образованието, младежките дейности и спорта и Областния съвет за сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси

На 8 ноември ще се проведе съвместно заседание на Постоянната комисия в областта на образованието, младежките дейности и спорта и Областния съвет за сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси. Сред темите, които ще бъдат дискутирани са резултатите от Национално външно оценяване и Държавния зрелостни изпити в област Русе за учебната 2017-2018 г., както и осъществяването на Държавен план-прием по професии и специалности в област Русе за учебната 2018-2019 г. Също така ще бъде представен и отчет на дейностите по Механизма за съвместна работа на институциите по обхващане и включване в образователната система на децата и учениците в задължителна предучилищна и училищна възраст.

Сподели:

Още новини от деня