На 8 октомври в ПГО „Недка Иван Лазарова“ – Русе се проведе училищният кръг от състезанието по речеви и комуникативни умения на английски език

На 8 октомври в ПГО „Недка Иван Лазарова“ – Русе се проведе училищният кръг от състезанието по речеви и комуникативни умения на английски език

На 8 октомври в Професионалната гимназия по облекло „Недка Иван Лазарова“ – Русе се проведе училищният кръг от състезанието по речеви и комуникативни умения на английски език. Мотото тази година бе мисълта на американския президент Франклин Рузвелт „A smooth sea never made a skilled sailor” (Спокойното море никога не прави опитен моряка). Участниците представиха устно своите разсъждения по предварително зададената философска тема, а след това проведоха и свободен разговор с членовете на оценяващото жури. Класиралите се на първо място в двете възрастови групи ученици продължават в областния кръг на състезанието.

Сподели: