На 9 и 10 юли в Русенския университет ще се проведе национален семинар на франкофонските университети в България

На 9 и 10 юли в Русенския университет ще се проведе национален семинар на франкофонските университети в България на тема: „Усъвършенстване на университетските системи за осигуряване на качество чрез добри практики на интернационализация на образованието“. Събитието се организира от Русенския университет с финансовата подкрепа на Университетската агенция на франкофонията. Основна цел на форума е повишаване на управленския капацитет на ръководния състав на университетите – членове на Университетската агенция на франкофонията, каквито са 10 висши училища в България. В обучението ще се включат лектори от Националната агенция за оценяване и акредитация и Министерството на образованието и науката. Ще бъдат споделени добри практики на интернационализация на образованието от представителите на Технически университет – София и Русенския университет.

Сподели:

Още новини от деня