Стефка Караколева

Недостигът на кадри в Русенско отново бе във фокуса на работата на областната управа

Недостиг на квалифицирани кадри в леката и тежка промишленост в Русенско – това отчетоха по време на провелото се по-рано днес съвместно заседание на комисията по заетост към областния съвет за развитие и тази в областта на образованието, младежките дейности и спорта. На този етап най-необходими се оказват строителните техници, заварчиците, електромонтьорите, шлосерите и специалистите в химическата промишленост. Все по-голям недостиг фирмите изпитват и за стругари, корпусници и шлайфисти. Точно затова заместник областният управител д-р Стефка Караколева настоя за по-активна намеса от страна на работодателите в процеса по подготовката на кадри чрез различни форми за стимулиране и привличане на ученици за обучение по тези специалности. Сред тях биха могли да са предоставяне възможности за стажове и практики, подкрепа за подобряване и осъвременяване на материално-техническа база в училищата и заявяване на готовност за последваща заетост на завършващите ученици.

„Необходимо е да се съобрази дела на паралелките по защитени от държавата специалности от професии и такива с очакван недостиг на пазара на труда, както и на паралелки със STEM профили и професии. STEM обхваща четирите принципа, определени като ключови в образованието днес, а именно: творчество, сътрудничество, критично мислене и комуникация; принципи, благодарение на които може да сме конкуренти на съвременната глобална реалност.“, заяви д-р Караколева. „Много е важно да успеем, въпреки реалностите пред които сме изправени, да се обединим около един балансиран план-прием, отговарящ на изискванията на бизнеса, съобразен с броя на завършващите ученици в осемте ни общини, съобразен със спецификите и възможностите на образователните институции за осъществяване на прием по предложените и заявени специалности.“, допълни още тя.

По време на онлайн срещата началникът на Регионалното управление на образование д-р Росица Георгиева отчете още, че приемът в 8 клас за учебната 2021/2022 година се е състоял в 65 паралелки, от които 41 са били професионалните. Останалите 24 паралелки са били профилирани. Същевременно, още преди първия етап на класиране се е наложило да се закрият две професионални паралелки. Едната е била по специалност „Работник в производство на кулинарни изделия в заведенията за хранене и развлечения“ в училището в Борово, а другата е била в Професионалната гимназия по облекло в Русе. Става дума за специалността, свързана с производството на облекло от текстил. От всички паралелки през учебната 2021/2022 година шест са били защитени, дванайсет с очакван недостиг и седем в дуална форма на обучение.

Към момента се очаква недостиг и на графични и интериорни дизайнери, художници по приложни изкуства и, по-точно, занимаващи се с керамика, а също и брокери на недвижими имоти. Последните ще се обучават в половин паралелка в дуална форма на обучение. Ще се търсят и моделиер-технолози на облекло и оператори в производството на облекло.

Сподели: