ледена пързалка

Фирма от София е единствен кандидат за ледената пързалка в Русе

ледена пързалка
сн. Архив РусеИнфо

Регистрираната преди 3 години „Парк-спорт-консулт“ ЕООД от София е единствен кандидат, подал документи по обществената поръчка на Община Русе за наем, монтаж, техническа поддръжка и демонтаж на външна мобилна ледена пързалка.

В нарочен протокол, комисия на Община Русе констатира, че въпросната фирма предлага цена от 48 500 лева без ДДС, за да изпълни заданието.

Констатирани са и редица непълноти в документацията. Управителката Мариета Белясина не е декларирала дали е съдена или е в конфликт на интереси, каквото е изискването по ЗОП. Липсва и информация за извършвана досега техническа поддръжка и демонтаж на ледени пързалки. Не са посочени и компетентни лица, които ще извършат тази поддръжка и демонтаж.

На фирмата е даден срок за отстраняване на неяснотите.

Фирма „Парк-спорт-консулт“ ЕООД е основана през 2015 година от Петър Чернев и Николай Денев. Регистрирана е със спортно-развлекателна дейност, вътрешно и външнотърговска дейност, внос, износ и реекспорт, откриване, експлоатация и управление на търговски обекти и заведения, представителство (без процесуално) и посредничество на местни и чуждестранни физически и юридически лица, консултантски услуги, комисионна, спедиторска, лизингова, маркетингова и рекламна дейност, както и всяка друга стопанска дейност, незабранена със закон. Чрез друга фирма, двамата са печелили поръчки за ледени пързалки в Перник и Самоков. През 2016 година двамата продават дяловете си на Мариета Белясина.

Сподели: