Неизвестни лица са унищожили информационните табели на Средновековен град Червен

Неизвестни лица са унищожили информационните табели на Средновековен град Червен

Неизвестни лица са унищожили информационните табели на Средновековен град Червен. Част от табелите са изтръгнати от местата им, други са с отлепени принтове, трети са заличени със спрей или надраскани с графити.

През 2022 г. по проект “ArcheoDanube”, реализиран по програмата за транснационално сътрудничество „Дунав“ 2014-2020, бяха поставени 14 табели за около 10 000 лв., а налични на крепостта бяха други 12. Сред тях има планове на обекта, изображения – възстановки на отделни части – замък на болярина, архиепископска църква, стражева кула. Новите табели подчертаваха контекста на находките, които се пазят в музея, показваха от кое място са, какво е значението им. Всички табели бяха на два езика, а повечето от тях – снабдени с QR код за повече информация.

Предстои комисия от музея да установи кои от съоръженията могат да се ремонтират и кои трябва да се поръчат отново.

Сподели: