табло електрозахранване

Неизвестни умишлено прекъсват ел. захранването на уличното осветление в Гюргево

От месец Община Гюргево се сблъсква с огромен проблем, свързан със злонамерено умишлено прекъсване на ел. захранването на уличното осветление в цели квартали или участъци от уличната мрежа, използвани често от водачи и пешеходци. Общината съобщава, че прекъсването не се дължи на нейни действия или поради авария, а определени неизвестни все още лица посягат върху ел. таблата и предизвикват прекъсванията след отварянето им. Община Гюргево сигнализира гражданите и моли за съдействие при установяване на такова престъпление от свидетели. Общината предупреждава извършителите за наказателната отговорност, която носят, както и опасността за живота им при подобни престъпни деяния.

Сподели: