„Нека бъдещето знае!“

„Нека бъдещето знае!“

На 27 юни 2022 г. (понеделник) от 17,45 ч. в централата на БСП-Русе /ул. „Църковна независимост“ 18, ет. 9/. Тогава Живодар Душков ще представи двете си последни книги „Време за летеж“, „Време за градеж“ и „Нека бъдещето се знае!“

Първата е научен сборник, включващ четири негови изследвания, свързани с Програмата на Отечествения фронт; отразяване дейността и героичната смърт на русенски антифашисти в поезията; създаването на отечественофронтовски комитет в Русе преди 9 септември 1944 г.; ролята и заслугите на Пенчо Кубадински за развитието на Русе в периода, когато той е първи секретар на ОК на БКП.

Сборникът „Нека бъдещето знае!“ е съставен от негови преводи на статии, които е открил в руската преса (за Сталин, за Хрушчов, за Чапаев, за Макаренко и др.), и е превел в последните години. Както Ж. Душков признава, точно тези свои преводи бил включил, понеже преценил, че те не са загубили стойността си от гледна точка на съдържание, още повече, че засягат страници от историята на СССР от втората половина на ХХ век, които доскоро бяха определяни като „неразтваряни / бели страници“.

Срещата е посветена на три събития: 140 години от рождението на Георги Димитров, 80 години от провъзгласяването на Програмата на Отечествения фронт и 22 юни – ден, свързан с началото на Великата отечествена война.

Заповядайте!

Сподели: