„Нелсен чистота” ЕООД – Русе апелира контейнерите да не се пълнят с опадали листа от дворовете на частни имоти

„Нелсен чистота” ЕООД – Русе апелира контейнерите да не се пълнят с опадали листа от дворовете на частни имоти

Зачестяват сигналите до „Нелсен чистота” ЕООД – Русе за контейнери, препълнени с опадали листа, събрани от дворовете на частни имоти.

В тази връзка от дружеството апелират към по-отговорно и граждански ангажирано отношение на стопаните на дворове.

Изхвърлянето на опадалите листа да става в найлонови торби, които да се оставят до контейнерите за смет.

По този начин ще се избегне препълването на съдовете за отпадъци и ще  се улесни сметосъбирането, без да се налага използването на допълнителен човешки ресурс.

„Нелсен чистота” ЕООД – Русе инвестира значителен финансов ресурс, за да модернизира тази дейност в града и гражданите да ползват една съвременна услуга в рамките на определените от местната власт такси „Битови отпадъци“.

Сподели: