съдебна палата русе съд прокуратура

Немски гражданин се съгласи да бъде екстрадиран в Австрия

След изразено от лицето съгласие в съдебното заседание, Русенският окръжен съд реши да се извърши предаване на 30-годишния немски гражданин К. П. на австрийските власти. Допуснато е изпълнение на Европейска заповед за арест (ЕЗА), издадена на 20.08.2021 г. от прокуратурата в гр. Инсбрук, с която се иска лицето да бъде задържано и предадено за провеждане на наказателно производство относно противозаконно отнемане на 11 167,69 евро, собственост на служител в х-л „First mountain“ в гр. Ленгенфелд, Австрия.

Деянието се явява престъпление – кражба в големи размери, съгласно законодателството на молещата държава, наказуемо с лишаване от свобода до три години. Същото съставлява престъпление и по българския закон и се наказва с лишаване от свобода от 3 до 15 години.

Немският гражданин е задържан на ГКПП „Дунав мост“ на 01.09.2021 г. Пред Окръжен съд – Русе той изрази доброволно съгласие за незабавна екстрадиция, но без да бъде съден за други престъпления освен посоченото в ЕЗА.

Въз основа на преценката на доказателствата по делото и приложимата нормативна уредба, съдебният състав прецени, че няма основания за безусловен отказ от предаване на лицето, както и че е налице валидна ЕЗА. Окръжен съд – Русе реши да се извърши предаване на К. П. на Република Австрия за провеждане на наказателно производство срещу него и определи мярка за неотклонение задържане под стража до фактическото му предаване на искащата държава.

Решението не подлежи на обжалване.

Сподели: