Нерегламентираното сметище под Сарайския мост ще бъде премахнато

Нерегламентирано сметище под Сарайския мост при завоя за бившата Корабостроителница е предмет на преписка в отдел „Екология“ на Община Русе. Служители на отдела са направили проверка на място, увери днес зам. – кметът Наталия Кръстева. Оказа се, че е замърсен общински терен. Няма свидетел на нарушението, като са издирва. Ще се изготви констативен протокол и ще се даде предписание за почистване в указан срок, ако бъде открит. При неспазване на предписанието, то ще се състави АУАН. Ако не бъде открит извършител, то ОП „Паркстрой“ ще почисти.

Територията на Русе е разделена на 6 района, като за всеки от тях има определен инспектор по чистота, който извършва контрол сметосъбиране, сметоизвозване и чистота на територията на град Русе. Инспекторите изготвят седмична справка за дейностите по спазване на графици, качество и количество на изпълнителите по договорите и други констатации, вкл. нарушения и нерегламентирани сметища. За почистването се възлагат на фирмите с договори по ЗОП или общинските предприятия за мерки по почистване на тези сметища.

Сподели:

Още новини от деня