Не достигат лекари по дентална медицина в Русенска област

Не достигат лекари по дентална медицина в Русенска област

Осигуреността с лекари в края на 2018 г. общо за страната е 42.4 на 10000 души от населението, а с лекари по дентална медицина -10.3 на 10000 души от населението. Осигуреността на населението с лекари по области варира от 25.9 до 62.0 на10 000 души, като най-висока е в областите, в чиито центрове има медицински университет и университетски болници (фиг. 3). Стойности над този за страната има показателят в областите Плевен (62.0на 10000 души от населението), Пловдив (51.2), София (столица) (50.9) и Варна (50.0). Най-нисък е показателят за областите Кърджали (25.9 на 10 000 души от населението), Добрич (26.7) и Перник (28.6).

Осигуреността с лекари по дентална медицина за страната е 10.3 на 10000 души от населението. Най-висок е показателят за областите Пловдив (15.7 на 10000 души), София (столица) (14.4), Варна (12.1) и Перник (11.9). Най-ниска е осигуреността на населението с лекари по дентална медицина в областите Търговище и София (5.3), Разград (5.6) и Силистра (5.7 на 10000 души от населението) (фиг. 4).

Сподели:

Още новини от деня