северин

Не е обжалвано определението за задържане под стража на Северин Красимиров

По отправено до Окръжен съд – Русе искане по чл. 64 от НПК за вземане на мярка за неотклонение „задържане под стража“ е образувано ЧНД № 636/2018 г. Искането беше внесено от Окръжна прокуратура – Русе на 19.10.2018 г. в 8,40 ч. След постъпване в съда беше разпределено на дежурен съдия Милена Пейчева и насрочено за разглеждане в открито съдебно заседание за 19.10.2018 г. от 10,30 ч. в зала № 9 на Съдебната палата в гр. Русе.

В съдебното заседание се явиха прокурорите Георгиев и Колицова, служебният защитник адв. Дойнов и обвиняемият С. К.

Прокурорите заявиха, че поддържат отправеното искане до съда за вземане на най-тежката мярка за неотклонение „задържане под стража“ по отношение на обвиняемия С. К., на когото са повдигнати обвинения за извършени престъпления по чл.152, ал.4, т.4 вр.ал.1 от НК /изнасилване/ и по чл.116, ал.1, т.6 вр.чл.115 от НК /убийство/.

Становището на служебния защитник беше, че искането на Окръжна прокуратура – Русе е основателно и са налице предпоставките по чл.63 от НПК за вземане на най-тежката мярка за неотклонение „задържане под стража“ по отношение на подзащитния му.

Съдът, след като изслуша страните, се произнесе с определение, с което по отношение на обвиняемия С. К. взе мярка за неотклонение „задържане под стража“, тъй като счете, че е налице обосновано предположение относно авторството на деянията, както и, че е налице реална опасност обвиняемият да се укрие или извърши друго престъпление.

Определението подлежеше на обжалване и протест в тридневен срок пред Апелативен съд – Велико Търново. Това обаче не стана.

Сподели: