Не е уважено искането за намаляване с 20 % на тръжната цена за отдаване на терена, върху който е тотопункта в Глоджево

Общински съвет – Ветово остави без уважение искането на Исмаил Селим – заместник-кмет на община Ветово, да бъде намалена с 20% началната тръжна цена за част от недвижим имот – публична общинска собственост с площ 20 кв.м., в който е поставен търговски обект по чл.56 от ЗУТ /Спорт-тото/, находящ се в град Глоджево, ул. “Александър Стамболийски”, определена с Решение №378 по Протокол №27 от 30.07.2013 г. Общински съвет – Ветово….

Код на новината : *120218.html

    

Сподели: