община бяла

Нивото на безработица в Община Бяла е два пъти над средното за Русенска област

Въпреки намаляването на равнището на безработица в община Бяла от почти 22% през 2013 г. до 12,0 % през 2019 г., нивото на безработица в общината остава високо в сравнение със средното ниво на безработица в област Русе, което към края на 2019 г. е 5.9%. Към края на 2019 г. равнището на безработица в община Бяла е с 6,4 процента по-високо от това в област Русе. В сравнение с този за цялата страна: 5,7 %, процентът на безработица на територията на общината е
все още много висок: 12 % за 2019 г.

Буди тревога фактът, че над една трета от безработните лица в общината са на възраст над 55 години, както и че над 50% от безработните лица са продължително безработни (лица, които са
безработни повече от 12 месеца). Освен лицата над 55 години, силно засегнати от безработицата в Община Бяла са и лицата на възраст между 50 и 54 години, както и лицата от 35 до 39 годишна възраст. Въпреки реализирането на различни мерки и програми за заетост, включително и по ОП „Развитие на човешките ресурси“, броят на обхванатите по тези програми безработни лица в община Бяла остава сравнително малък.

Сподели:

Още новини от деня