Проф. Николай Русчуклиев ще бъде удостоен със званието „Почетен гражданин на град Русе“

Проф. Николай Русчуклиев бе удостоен със званието „Почетен гражданин на град Русе“

В Общински съвет – Русе постъпи писмо от Елена Великова директор на „Художествена галерия – Русе“ съдържащо предложение за удостояване на званието „Почетен гражданин на град Русе“  русенският художник Николай Константинов Николов.

Николай Николов – Русчуклиев е роден на 15 ноември 1932 г. в гр. Плевен. През 1961 г. завършва живопис в Националната Художествена Академия при проф. Ненко Балкански. Работил е като гимназиален учител по рисуване в Русе. Приема артистичния псевдоним от Русчук. Бил е уредник в Художествена галерия – Русе, професор по живопис във ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий“. Представител на Русенската живописна школа и един от доайените на групата на Съюза на българските художници в града. Работи в областта на портрета, пейзажа и композицията.

На 15 ноември 2022 г. художникът навърши своят 90 годишен юбилей, който беше отбелязан със самостоятелна изложба. Животът и творчеството на Николай Николов – Русчуклиев са неразривно свързани с нашия град  чрез дългогодишната му творческа дейност и постиженията в областта на културния живот. Дарява на 400 свои произведение на културни институции и галерии в София, Велико Търново, Видин, Русе, Габрово и др. Носител е на Награда „Русе“ за изобразително изкуство.  Необходимо е да се отбележи, че рожденото име на известният художник е Никола Константинов Николов, но обществеността го разпознава като Никола Константинов Николов – Русчуклиев.

Имайки предвид гореизложеното и във връзка 90-годишния юбилей на художника, считаме, че удостояването на Николай Николов – Русчуклиев с престижното звание „Почетен гражданин на Русе“ ще е заслужена награда и признание за цялостния му принос към издигане престижа и утвърждаване авторитета на града като значим художествен център.

Също така, следва да се отбележи, че предложението беше разгледано на заседание на Председателския съвет, проведено на 08.12.2022 г., където единодушно беше изразено положително становище за удостояване на Николай Константинов Николов със  званието „Почетен гражданин на град Русе“.

Днес ОбС – Русе да удостои със званието „Почетен гражданин на град Русе“ Никола Константинов Николов, известен с името Николай Константинов Николов – Русчуклиев.

Сподели: