нинахим база

„Нинахим“ Червена вода се оборудва с автоматизирана система за производство на вододисперсионни бои

Русенското дружество „Нинахим“ ще достави и въведе в експлоатация в автоматизирана система за производство на вододисперсионни бои към съществуваща производствена база за бои и лакове с местоположение имот с номер 187011 в землището на с. Червена вода. Това ще стане в съществуващ цех за производство на бои и лакове – преустроен бивш краварник. Капацитетът след решение от 2002 година е 150 тона годишно – 100 тона бои на алкидна основа, 30 тона вододисперсионни, 10 тона безири и 10 тона разредители. След решение от 2014 година е изградена нова технологична линия за производство на вододисперсионни бои, административна сграда, трафопост, склад за леснозапалими течности, открит водоем за противопожарни нужди и пречиствателно съоръжение за битови отпадъчни води. При осъществяване на инвестицията, годишният капацитет достига 3000 тона продукция. Понастоящем се планира монтаж на следните нови съоръжения – 1 дисолвер и 3 смесителя, помощно оборудване, тръбопроводи, линия за сгъстен въздух, ел. оборудване и други.

Заявената автоматизирана система за вододисперсионни бои /бял цвят/ е с производителност 15 тона за 8 часа /работна смяна/. Съоръженията ще бъдат монтирани в съществуваща сграда за производство на бои. Ще се използват следните суровини: креда, вода, акрилни дисперсии, титанов диоксид, адитиви.
Основната цел е оптимизация на производството на вододисперсионни бои.

Сподели: