жп спирка зад университета ремонт

НКЖИ започва след 2 седмици изграждането на перони от двете страни на ж. п. линията при спирка Товарна гара – Русе

Национална компания Железопътна инфраструктура започва след 2 седмици изграждането на перони от двете страни на ж. п. линията при спирка Товарна гара Русе, което ще допринесе за трайно подобряване на транспортно-комуникационните характеристики в населеното място и осигуряване на условия за безопасност при преминаването на ж. п. линията, осигуряване на естетична и хармонична среда, обвързана с комуникацията, спортната, училищната, търговската и жилищната част; създаване на условия за достъп на лица с намалена подвижност чрез въвеждане на мерки за общодостъпна среда. Спирката ще е снабдена с осветление, видеонаблюдение и пр.

Този обект е разположен в имоти държавна собственост, предоставени за управление на ДП НКЖИ.

сн. Архив

Сподели: